Cloud

Преподаватели

СПИСЪК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В НАЧАЛЕН ЕТАП В VII ОУ „Г.С.Раковски“

Ася Кирилова Стефанова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), IV ПКС

Десислава Бориславова Деспотова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), V ПКС

Иванка Неделкова Николова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Ирена Генадиева Василева - Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Каролина Кирилова Луканова - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Катя Иванова Крумова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), I ПКС

Лазарина Петрова Лазарова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), IV ПКС

Мариана Генова Дидова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), IV ПКС

Милена Петрова Ризова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), IV ПКС

Моника Радославова Георгиева - Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Павлина Любомирова Миланова - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), I ПКС

Радостина Бойкова Николова - Георгиева- Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), V ПКС

Румен Георгиев Анков - Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), V ПКС

СПИСЪК

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В VII ОУ „Г.С.Раковски“

Евелина Йорданова Лазарова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Компютърно моделиране и информационни технологии, IV ПКС

Жулиета Стефанова Иванова - Старши учител, ресурсен, V ПКС

Мануела Вертерова Велинова - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Английски език

Миглена Здравкова Александрова - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Български език и литература

Милена Костадинова Иванова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Музика и изобразително изкуство

Огнян Руменов Огнянов - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - История и цивилизации, География и икономика, V ПКС

Робертино Стоилов Стоилов - Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Български език и литература

Румил Стефанов Жотев - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Физическо възпитание и спорт, IV ПКС

Снежана Димитрова Петрова - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Природни науки

Стефка Христова Велева - Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап - Математика, V ПКС

Цветелина Василева Петрова - Учител, ресурсен

Facebook