Cloud

История

Седмо основно училище Георги Сава Раковски, Перник е учебно заведение с богата история, извор на знание, средище на духовна изява, огнище на национални традиции.

Отварило врати през 1963 год., за да посрещне жадните за знание първи възпитаници, готови да трънат по пътя на науката, да овладеят нови познания, да открият нови хоризонти, водещи ги към бъдещето.

Първоначално училището се помещава в сградата на Първа политехническа гимназия „Христо Смирненски „в центъра на града. Но жителите на кв. Цв. Живкова желаят в квартала да бъде построено училище за децата от района.

Новата просторна и слънчева училищна сграда е открита тържествено през 1965 г. Учебното заведение разполага със специализирани кабинети по физика, химия и биология, работилници по дърворезба и металообработване, лекарски и зъболекарски кабинети.

От първия учебен ден до днес, звънецът призовава своите възпитаници с труд и упорство да се учат и да помнят, че тяхния корен е тук на това място.

Сформирани са 32 паралелки – 16 в начален и 16 в среден курс на обучение. Открити са 2 групи за най-малките в детска градина.

С всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. Учителският колектив се утвърждава  като сериозен методически център и училището е определено за базово, където децата се възпитават и обучават в съвременна обстановка, съчетаваща иновативни и традиционни методи.

Усилията за развитие на училището са насочени предимно към увеличаване ефективността на учебния процес, повишаване качеството на обучение и образование чрез въвеждане, прилагане и методическо осигуравяне на държавни образователни изисквания за учебно съдържание, учебен план, учебни програми и учебници и осигуряване на равен достъп до образование на различните групи деца.

Екип от висококвалифицирани преподаватели, отлични педагози с богат опит, полагат грижи за формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение.

Преподавателите се стремят да предадат възможно най-много учебен материал на децата, за да поставят една успешна основа за тяхното по-нататъшно образование.

Тяхната мисия и цел е да предадат своите знания на учениците по най-достъпния за тях начин. По този начин учебната дейност и занимания са ползотворни и интересни за децата. Учениците усвоят както теоретични, така и практически умения и знания.

Седмо ОУ Георги Сава Раковски“ – гр.Перник предоставя на своите възпитаници възможността да се включат в различни извънкласни дейности по различни европейски проекти, за повишване мотивацията за учене, разширяващи специфичните знания, умения и компетентности.


Всяка година децата с трепетно вълнение прекрачват прага на своето училище, което ги посреща с радост. Те растат пред очите му. После поемат по своя път и то ги изпраща с тъга, но получава най-добрата награда – те никога не го забравят.

Facebook