Cloud

Седмо основно училище “Георги Сава Раковски”

Класни ръководители 2023/2024

Лазарина Лазарова - 1-а клас

Ирена Стоилова - 1-б клас

Десислава Деспотова - 2-а клас

Мариана Дидова - 2-б клас

Милена Ризова - 3-а клас

Каролина Луканова 3-б клас

Катя Крумова - 4 -а клас

Ася Стефанова - 4-б клас

Милена Иванова - 5-а клас

Огнян Огнянов - 5-б клас

Магдалена Модева - 6- а клас

Робертино Стоилов - 6-б клас

Стефка Велева - 7-а клас

Евелина Лазарова -7-б клас

Facebook