Cloud

Седмо основно училище “Георги Сава Раковски”

Класни ръководители 2022/2023

Десислава Бориславова Деспотова - 1-а клас

Мариана Генова Дидова - 1-б клас

Милена Петрова Ризова - 2-а клас

Каролина Кирилова Луканова - 2-б клас

Катя Иванова Крумова - 3-а клас

Ася Кирилова Стефанова - 3-б клас

Лазарина Петрова Лазарова - 4 -а клас

Павлина Любомирова Миланова - 4-б клас

Мануела Вертеровап Велинова - 5-а клас

Робертино Стоилов Стоилов - 5-б клас

Стефка Христова Велева - 6- а клас

Евелина Йорданова Лазарова - 6-б клас

Милена Костадинова Иванова - 7-а клас

Огнян Руменов Огнянов -7-б клас

Facebook