Img
На това външно оценяване при задачите със свободен отговор най-трудна се е оказала 25 задача
На това външно оценяване при задачите със свободен отговор най-трудна се е оказала 25. задача. През тази година учениците трябваше да разтълкуват внушенията на стихове от одата „Опълченците на Шипка“ – на национално ниво близо 2/3 от седмокласниците са се затруднили да разтълкуват смисъла на посочените стихове.
Е, нашите седмокласници не са от тях, защото много добре познават всички български произведения и знаят, че Иван Вазов ни показва в одата си „Опълченците на Шипка“ необикновената храброст и саможертвата на младите опълченци, защитаващи прохода Шипка от турските войски. В лирическия увод говорителят споменава „едно име ново, голямо, антично, като Термопили славно, безгранично“ и с това сравнение се подчертава битката на опълченците, приравнена към спартанците срещу Персия. Не са много народите, имащи възможността да се гордеят с толкова огромна смелост, и употребената от Вазов опозиция „ново-антично“, маркира великото постижение в световен план. Експресивните епитетите „славно“ и „безгранично“, които се отнасят към невероятния подвиг, продължават градацията, започната в началото, и разкриват мощта и величието на човешкия дух на участниците в този подвиг. Този израз е част от аргументацията на лирическия говорител, който подкрепя идеята, че българският народ активно и с готовност се е включил в своето освобождение и свободата не ни е подарена.
В групата на г-н Стоилов за Занимания по интереси – „Обичам те, родна реч“, учениците бяха подкрепяни да развиват навици за самостоятелно учене, критично мислене и аналитични умения, които им помогнаха да се справят успешно с националното външно оценяване, като постигнаха много добри резултати. Учителят им поддържаше високо ниво на мотивация и доверие у тях по време на допълнителните часове и им осигуряваше позитивна и подкрепяща обстановка в кабинета, където се провеждаха занятията. Провеждаха се репетиционни тестове, които помогнаха на учениците да се запознаят със средата и времето на оценяване и бяха организирани немалко практически тестове, които да симулират условията на външното оценяване и резултатите са налице.
Виж видеото ТУК
img
img