Img
Поздравления на Робертино Стоилов за неговата награда в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2022 година!
🙌Поздравления на Робертино Стоилов за неговата награда в конкурса за най-добра публикация на млад учен през 2022 година!
👨‍🏫С голямо удоволствие журито връчи награда на г-н Стоилов, който работи върху наука, която е от огромно значение за езикознанието, защото ни помага да разберем по-добре какво значи да бъдем част от една култура и какво влияние има това върху езика ни. Тази наука предоставя ключови инструменти за анализ и разбиране на езиковите и културни системи, което допринася за по-добро разбиране на хората и техните общности.
👏Тази заслужена отличителна награда е признание за изключителния принос на Робертино Стоилов в областта на науката и научните изследвания. Това постижение е резултат от неговата посветеност и трудолюбие в проучването на темата и представянето на качествени научни публикации.
Виж повече ТУК
img
img