Img
В началото на учебната година създадохме група за Занимания по интереси по математика, наречена “Питагор”
В тази група включихме ученици от VII A и VII Б клас, които показваха специален интерес и талант към математиката.
Целта на заниманията ни е да мотивираме учениците да преодолеят пропуските си по предмета и да овладеят по-голям обем от знания. Желаем да им помогнем да разберат и приложат основните концепции и методи в математиката, като разширят връзките между различните теми и научат как да ги приложат в различни области на живота.
Младите математици с гордост представиха своите постижения пред родителите, учители и съученици. Те разказаха за важността на математиката като наука, която е основен двигател на напредъка на човечеството.
В рамките на своята публична изява, учениците представиха великите математици и техните изумителни постижения. От Архимед до Айнщайн, от Питагор до Ньютон, нашите ученици разказаха за вълнуващите открития и приложения на математиката в нашия свят. Те демонстрираха не само своите знания, но и своята страст към изучаването на тази ненадмината наука.
За да разкрият забавната страна на математиката, изявата завърши с решаване на занимателни задачи. Учениците показаха, че математиката може да бъде забавна и интересна, а не само абстрактно и трудно изучение. Те демонстрираха своята творческа мисъл и умения в решаването на предизвикателни задачи и ги превърнаха в истинско пътешествие в света на математиката.
С уважение, Стефка Велева – Ръководител на групата за Занимания по интереси -„Питагор“
Виж повече ТУК
img
img